پیدا

جانی

درخواست حذف اطلاعات

بازم برنامه و عزاداری برای جانی هالیدی خوانند ه اسطوره ی فرانسوی. یک سی دی بعد از مرگش بیرون داده. درست وقتی بهش اعلام کرده بودند که مبتلا به سرطانه شروع کرد به تنظیم یک آلبوم دیگه. یازده تا از دوازده تا آهنگ رو تونست بخونه اما برای آهنگ آ دیگه مرگ رخصت نداد. دو سه روزه سی در اومده. ن یدم. گفتم اول برم روی یو تیوب نگاه کنم ببینم چه خبره. یک آهنگش همش معذرت خواهی بود. خطاب به زنش. از خیانت هایی که به زنش کرده. ی که تنهاش گذاشته. عصبانیت ها و کج خلقی هاش.. زیبا بود. اشکم رو در آوردم. با اینحال فکر نکنم برم سی رو ب م. خواننده محبوب من نبود. اما همیشه دوستش داشتم و حس احترام رو در من بر می انگیخت. بلاهایی که در کودکی سر جانی هالی دی اومده شاید اگه سر خیلی های دیگه می اومد باید می رفتن تیمارستان بستری می شدن. اما اون تمام زندگی ش رو فعالیت کرد و خواست بسازه و با دردها و مشکلات خودش مواجه بشه. یوهوووو جانی!