پیدا

معجزه

درخواست حذف اطلاعات

چقدر بوی به مطبوعه. امروز که از سر کار برمی گشتم دو تا دونه به یدم. کمی استراحت و بعد به ها رو مربا . چه رنگ خوشگلی داره مربای به. چه میوه ی عجیبی یه. قیافه ش مثل سیب سرخ و سفید و ترگل ورگل نیست. مثل گل کشیده و روی فرم نیست. تپله و یغر. طعم ش غریبه. ترش و شیرین. کمی گس. پوستش کرک داره. اصلن همینطوری که نگاش می کنی بین میوه ها کمی اخموئه. اما وقتی پخته می شه چه عطری داره. عطر بهشت. اول به رو کمی پختم بعد شکر اضافه و کذاشتم یواش یواش رنگش عوض بشه. بهش نه هل زدم و نه گلاب و نه هیچ چیز اضافی دیگه. دوست دارم مربا طعم خود میوه رو بده و مزه ی اضافی دیگه بهش اضافه نشه. دو تا دونه به شد سه تا شیشه ی مربا. فردا صبحونه مهیاست. نون تست و کره و مربای به و یک لیوان چای معطر. هرچند که...اگر نون بربری بود بهتر بود ولی خوب.. همینم خوبه. عالی یه.