پیدا

غرقاب

درخواست حذف اطلاعات

فرانسه سیل اومده. در عرض چند دقیقه گردباد اومد و سقف خونه ی مردم رو برد. کلی بی خانمان شدند. کلی آسیب دیدن. سیزده نفر مردن. خش الی زمین رو خشک کرده و کمی بارندگی باعث می شه که حجم زیادی از آب توی کوچه ها و خیابون ها سرازیر بشه. ت فرانسه تغییر کرد و های تازه اومدن. ماکرون امروز دوباره برای مردم فرانسه پیام داد. اعتماد به نفسش کم شده. دیگه مثل سابق باد توی غبغبش نمی ندازه. خیلی بعیده که در انتخابات بعدی مردم بهش رای بدن. تحمل فرانسوی ها هر روز کمتر از قبل می شه. نه مثل انگلیسی ها تحمل مونارشی و خانواده ی سلطنتی رو دارن و نه مثل آلمانی ها مردم مطیع و زحمتکشی اند. یی ها رو هم که اصلن قبول ندارند. نتیجه ش می شه همین که الان می بینیم. همه غرولند می کنند و ناراضی اند. الان تلوزیون رو روشن که ببینم سیل و طوفان چه کار کرده.. چه خبره.. که دیدم کانال دو برنامه ای نشون می ده که چطور با چند لوله و پمپ پلاستیکی برای زن هایی که می خوان پسر بشن مردانه درست می کنن و برای مردها نه. مجری برنامه توی اتاق عمل از شدت خستگی داشت پس می افتاد. حیف اینهمه انرژی و هزینه و تکنولوژی.. از اینهمه تناقض و بی عد ی آدم دیوونه می شه. اینهمه بچه از گشنگی در یمن دارن می میرن. آفریقا محکومه به نابودی. بعد..! نمی دونم... کاش این تکنولوژی بود و دسترسی به این نوع عمل جراحی برای انی که مشکلات دارن برای همه امکان پذیر بود ولی در کنارش گرسنگی هم فروکش می کرد. فقر و تبعیض بیداد نمی کرد. آدم ها نمی مردند.