پیدا

ترامپ

درخواست حذف اطلاعات

می بره امشب. دموکرات ها شانس زیادی ندارن. لعنتی... حتمن می بره. دور دوره راست های افراطی یه. توی اروپا فرانسه داره مقاومت می کنه اما دو سال دیگه ماکرون حتمن برکنار می شه و دوباره راست ها می یان. حتی شانس راست های افراطی زیاده. باید صبر کرد تا این دوره بگذره.